петък, 28 октомври 2011 г.

Зеолит - Клиноптилолит

В световен мащаб най-големи потребители на клиноптилолит са Русия, САЩ, Япония, Австралия. Въпреки че в Австралия се намират едни от най-старите зеолитни пластове на Земята – възрастта им е около 320 милиона години, по чистота те не могат да се равняват на минералите в българските находища. Този факт се изтъква и в изводите на Брус Мак Дъгал, един от големите изследователи на качествата на клиноптилолита в наше време. На микроскопско ниво се вижда – пише Дъгал, че минералът формира скелет със структура, наподобяваща пчелна пита. Тази високопорьозна структура осигурява много обширна електрично реактивна повърхност от 450 кв. метра на един грам. Комбинацията от тази структура с натоварената с отрицателно електричество повърхност дава възможност зеолитът да привлича и задържа катйони от средата, в която се намира, и от своя страна да отделя други. Като си представим, че най-големите врагове - замърсители на човека днес – мед, цинк, олово, въглероден двуокис и серен двуокис, са катйони, можем да си представим всъщност каква работа върши минералът.

Няма коментари:

Публикуване на коментар